Transférová dokumentácia

Card image cap
Založenie spoločnosti

Zakladanie živností, obchodných spoločností, neziskových organizácií, občianskych združení, nádácií a zmeny v nich

Poradenstvo
Poradenstvo

Zabezpečíme pre vás poradenstvo vo všetkých daňových oblastiach

Card image cap
Spracovanie účtovníctva

Jednoduché i podvojné účtovníctvo, mzdy, ročné zúčtovanie dane

Card image cap
Reštrukturalizácia

Podľa skúseností môže spoločnosť dosiahnuť redukciu svojich dlhov až o 85%

Card image cap
Transférová dokumentácia

Spracovanie transférovej dokumentácie pre domáce aj zahraničné transakcie.

Card image cap
Bezpečnostný projekt

Pre všetkých, ktorí pracujú s osobnými údajmi.

Card image cap
Zrušenie spoločnosti

Kompletný právny aj ekonomický servis

Card image cap
Ochrana osobných údajov ( v súlade s GDPR )

Pre všetkých, ktorí pracujú s osobnými údajmi.

Card image cap
Štatutárny audit

Výkon štatutárneho auditu na princípoch profesionálneho skepticizmu a nezávislosti v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardami.