Transférová dokumentácia

Založenie spoločnosti

Založenie spoločnosti

Zakladanie živností, obchodných spoločností, neziskových organizácií, občianskych združení, nadácií a zmeny v nich.

Poradenstvo

Poradenstvo

Zabezpečíme pre vás poradenstvo vo všetkých daňových oblastiach.

Spracovanie účtovníctva

Účtovníctvo

Jednoduché i podvojné účtovníctvo, mzdy, ročné zúčtovanie.

Reštrukturalizácia

Reštrukturalizácia

Podľa skúseností môžeme dosiahnuť redukciu svojich dlhov o 85%.

Transférová dokumentácia

Transférová dokumentácia

Spracovanie transférovej dokumentácie pre domáce i zahraničné transakcie. 

Zrušenie spoločnosti

Zrušenie spoločnosti

Kompletný právny aj ekonomický servis.

Ekopossplus

O firme

Spoločnosť vznikla v roku 2008 v začiatkoch sa zameriavala na daňové poradenstvo a vedenie účtovnej a mzdovej agendy.

Ochrana osobných údajov ( v súlade s GDPR )

Ochrana osobných údajov

Pre všetkých, ktorí pracujú s osobnými údajmi

Statutarny audit

Štatutárny audit

Výkon štatutárneho auditu na princípoch profesionálneho skepticizmu a nezávislosti v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardami. 

Daňové poradenstvo

Poradenstvo

Zabezpečíme pre vás poradenstvo vo všetkých daňových oblastiach

Zápis do Registra partnerov verejného sektora

Zápis do Registra partnerov verejného sektora

Koncoví užívatelia výhod - verifikácia, zápis, aktualizácia