Skočiť na hlavný obsah

Nové sumy stravného a náhrad za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách

7.4.2022 boli v zbierke zákonov uverejnené dve opatrenia, ktoré sa týkajú všetkých zamestnancov, podnikateľov aj účtovníkov.

Prvé opatrenie prináša úpravu súm stravného s účinnosťou od 1.5.2022 a to nasledovne:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:

§ 1

Sumy stravného pre časové pásma sú

a) 6 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

b) 9 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

c) 13,70 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

 

A druhé opatrenie upravuje sumy náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách a to nasledovne:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:

§ 1

Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre

a) jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,059 eura,

b) osobné cestné motorové vozidlá je 0,213 eura.

 

Stravné zamestnávateľ

Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na jedlo príspevkom vo výške najmenej 55 % ceny jedla, najviac však sumou vo výške 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Príspevok zamestnávateľa sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Odo dňa, od ktorého sa zvýši suma stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín na 6 eur (od 1. mája 2022), sa zvýši maximálny možný príspevok zamestnávateľa na jedlo na sumu 55 % zo 6 eur = 3,30 eura.

Stravovacie poukážky

Ak zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie zamestnancov prostredníctvom tzv. gastrolístkov, tak hodnota gastrolístka musí byť najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.

Odo dňa, od ktorého sa zvýši suma stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín na 6 eur (od 1. mája 2022), sa zvýši najnižšia možná hodnota gastrolístka na sumu 75 % zo 6 eur = 4,50 eura.

Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na gastrolístok príspevkom vo výške najmenej 55 % ceny gastrolístka, najviac však sumou vo výške 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Príspevok zamestnávateľa sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Odo dňa, od ktorého sa zvýši suma stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín na 6 eur (od 1. mája 2022), sa zvýši maximálny možný príspevok zamestnávateľa na gastrolístok na sumu 55 % zo 6 eur = 3,30 eura.

Finančný príspevok na stravovanie

Finančný príspevok na stravovanie je rovnaký ako suma, ktorou zamestnávateľ prispieva zamestnancom na jedlo alebo na gastrolístok.

Odo dňa, od ktorého sa zvýši suma stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín na 6 eur (od 1. mája 2022), sa zvýši najnižšia možná suma finančného príspevku na sumu 55 % zo 75 % zo 6 eur = 2,48 eura.

Odo dňa, od ktorého sa zvýši suma stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín na 6 eur (od 1. mája 2022), sa zvýši najvyššia možná suma finančného príspevku na sumu 55 % zo 6 eur = 3,30 eura.

 

Ing. Lucia Sandtner, PhD. audítor, daňový poradca

Máte otázku? Ak potrebujete ďalšie informácie, alebo potrebujete cenovú ponuku. Vyplňte nasledujúci formulár.