Skočiť na hlavný obsah

Zakladanie živností

 • Konzultácia pri založení živností
 • Možnosti čerpania dotácií zo štátneho rozpočtu
 • Návrh na zápis do ŽR
 • Zakladanie obchodných spoločností

Vypracovanie zakladacej dokumentácie 

 • zakladateľské dokumenty
 • vyhlásenia správcov
 • čestné vyhlásenia povinných osôb
 • podpisové vzory 
 • plná moc pre živnostenský úrad
 • kompletná dokumentácia pre živnostenský úrad
 • plná moc pre obchodný register
 • návrh na zápis do obchodného registra
 • Vybavenie živnostenského oprávnenia
 • Zápis spoločnosti do OR
 • Zabezpečenie registrácie u Správcu dane
 • Zmeny v obchodných spoločnostiach

Konzultácie

 • Prevody obchodných podielov
 • Ostatné zmeny – zmeny sídla spoločnosti, rozšírenie predmetov činnosti, odvolanie a menovanie štatutárov /konateľov, prokuristov..../, zmeny adries, názvov spoločností a podobne
 • Návrh na zápis zmien do Obchodného registra
 • Zmeny v živnostiach
 • Návrh na zápis zmien do Živnostenského registra
 • Ostatné zmeny (zmena adresy, sídla...)

Máte otázku? Ak potrebujete ďalšie informácie, alebo potrebujete cenovú ponuku. Vyplňte nasledujúci formulár.