Skočiť na hlavný obsah

Dotýka sa Vás povinnosť vypracovať Bezpečnostnú dokumentáciu, vyžadovanú novým Zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR?

Ponúkame kompletný servis pri implementácii a zosúladení opatrení Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. vo Vašej spoločnosti.

  • Analýza spracovateľských operácií
  • Stanovenie potrebného rozsahu dokumentácie a jej vypracovanie „na mieru“
  • Záznamy o spracovateľských činnostiach
  • Zmluvný vzťah so sprostredkovateľom
  • Poverenia (poučenia) oprávnených osôb
  • Služby externej „zodpovednej osoby“

Nový Zákon č.18/2018  vychádza z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR).  Účinnosť Zákona je určená ku 25.5.2018, kedy je potrebné mať kompletnú dokumentáciu aktualizovanú, preto si nenechávajte zosúladenie procesov vo Vašej spoločnosti  na poslednú chvíľu.

Kontaktná osoba pre vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie:

Mgr. Vladimír Sandtner, 0911 361 002

Ochrana osobných údajov - GDPR

Máte otázku? Ak potrebujete ďalšie informácie, alebo potrebujete cenovú ponuku. Vyplňte nasledujúci formulár.