Skočiť na hlavný obsah

Ekopossplus - založenie spoločnosti

Spoločnosť EKOPOSS + vznikla v roku 2008 v začiatkoch sa zameriavala na daňové poradenstvo a vedenie účtovnej a mzdovej agendy .
Spoločnosť zastupuje daňový poradca a správca konkurznej podstaty  Ing. Lucia Sandtner, PhD .
Slovenská komora daňových poradcov 897/2008
Správca konkurznej podstaty – značka správcu S1529

V súčasnosti poskytujeme komplexné služby súvisiace s podnikaním

Zakladanie živností

 • Konzultácia pri založení živností
 • Možnosti čerpania dotácií zo štátneho rozpočtu
 • Návrh na zápis do ŽR

Zakladanie obchodných spoločností

 • Vypracovanie zakladacej dokumentácie 
 • zakladateľské dokumenty 
 • vyhlásenia správcov
 • čestné vyhlásenia povinných osôb 
 • podpisové vzory 
 • plná moc pre živnostenský úrad 
 • kompletná dokumentácia pre živnostenský úrad 
 • plná moc pre obchodný register 
 • návrh na zápis do obchodného registra
 • Vybavenie živnostenského oprávnenia 
 • Zápis spoločnosti do OR
 • Zabezpečenie registrácie u Správcu dane

Zmeny v obchodných spoločnostiach

 • Konzultácie
 • Prevody obchodných podielov
 • Ostatné zmeny – zmeny sídla spoločnosti, rozšírenie predmetov činnosti, odvolanie a menovanie štatutárov /konateľov, prokuristov..../, zmeny adries, názvov spoločností a podobne
 • Návrh na zápis zmien do Obchodného registra

Zmeny v živnostiach

 • Konzultácie
 • Návrh na zápis zmien do Živnostenského registra
 • Ostatné zmeny (zmena adresy, sídla...)

Máte otázku? Ak potrebujete ďalšie informácie, alebo potrebujete cenovú ponuku. Vyplňte nasledujúci formulár.