Skočiť na hlavný obsah
Zápis do Registra partnerov verejného sektora

Koncoví užívatelia výhod - verifikácia, zápis, aktualizácia

Kto sú dotknuté osoby?

Podnikateľské subjekty registrované v Registri partnerov verejného sektora, prijímajúce finančné prostriedky, majetok alebo majetkové práva z verejného sektora, respektíve od zdravotnej poisťovne, sú povinné podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, do 31.7.2017mať identifikovaného a zapísaného tzv. „konečného užívateľa výhod“. V opačnom prípade riskujú pokutu až do výšky hospodárskeho prospechu a napokon aj výmaz z Registra, čím sú diskvalifikované z ďalšieho obchodu so štátom.

Kedy je zápis do registra povinný ?

Zápis do registra partnerov verejného sektora je povinný, ak:

  • je výška plnenia vyššia ako 100 000 eur jednorazovo
  • je výška plnenia vyššia ako 250 000 eur za celý rok

Účelom tohto zápisu je odkrytie vlastníckej štruktúry týchto subjektov až na úroveň konečných užívateľov výhod.

Kto môže uskutočniť zápis?

Zápis môžu dotknuté subjekty uskutočniť výlučne prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorou môže byť tiež advokát, daňový poradca, audítor a notár.

 

Ing. Lucia Sandtner, PhD- daňový poradca , zapísaný v komore SKDP – licencia číslo 897/2008 je osobou oprávnenou plniť pre partnerov verejného sektora povinnosti voči Registru.

 

Ponúkame Vám konzultačné služby súvisiace s Vašou povinnosťou v zmysle „Protischránkového zákona“:

  • prvozápis Partnerov verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora
  • identifikovanie, verifikovanie a zapisovanie Konečných užívateľov výhod
  • zapisovanie zmien do Registra partnerov verejného sektora
  • služby pravidelnej verifikácie a aktualizácie zapisovaných údajov z mysle platnej legislatívy v Zákonom stanovených lehotách
  • služby výmazu z registra

Máte otázku? Ak potrebujete ďalšie informácie, alebo potrebujete cenovú ponuku. Vyplňte nasledujúci formulár.