Skočiť na hlavný obsah

Štatutárny audit

Štatutárny audit je overovanie:

 • individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky
 • individuálnej výročnej správy alebo konsolidovanej výročnej správy
 • podľa zákona o účtovníctve
 • na základe rozhodnutia účtovnej jednotky, ktorá nemá povinnosť overovania individuálnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy.

Ochrana osobných údajov

 • Analýza spracovateľských operácií
 • Stanovenie potrebného rozsahu dokumentácie a jej vypracovanie „na mieru“
 • Záznamy o spracovateľských činnostiach
 • Zmluvný vzťah so sprostredkovateľom
 • Poverenia (poučenia) oprávnených osôb
 • Služby externej „zodpovednej osoby“

Účtovníctvo

 • Spracovanie jednoduchého účtovníctva
 • Spracovanie podvojného účtovníctva
 • DPH
 • Mzdy - spracovanie a ročné zúčtovanie dane

Transférová dokumentácia

 • Príprava  dokumentácie k transferovým cenám 
 • Posúdenie rizika transferového oceňovania 
 • Návrh stratégie transferového oceňovania a daňové plánovanie 
 • Spracovanie žiadosti o záväzné posúdenie transferových cien správcom dane 
 • Zastupovanie pri komunikácií so správcom dane

Reštrukturalizácia

Všetky kroky od prípravy spoločnosti do reštrukturalizácie, cez komunikáciu s obchodnými partnermi, vypracovanie plánu až po vypracovanie žiadosti na potvrdenie plánu súdom.

Daňové poradenstvo

 • Zabezpečíme pre vás poradenstvo vo všetkých daňových oblastiach
 • Účtovné poradenstvo

Zrušenie spoločnosti

Naše služby zahŕňajú: 

 • Výkon funkcie spávcu konkurznej podstaty 
 • služby pre dlžníka
 • služby pre veriteľov

Založenie spoločnosti

 • Zakladanie živností
 • Zakladanie obchodných spoločností
 • Zmeny v obchodných spoločnostiach
 • Zmeny v živnostiach

Máte otázku? Ak potrebujete ďalšie informácie, alebo potrebujete cenovú ponuku. Vyplňte nasledujúci formulár.