GDPR – osobné údaje

Služby

Ponúkame kompletný servis pri implementácii a zosúladení opatrení Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. vo Vašej spoločnosti.

  • Analýza spracovateľských operácií
  • Stanovenie potrebného rozsahu dokumentácie a jej vypracovanie „na mieru“
  • Záznamy o spracovateľských činnostiach
  • Zmluvný vzťah so sprostredkovateľom
  • Poverenia (poučenia) oprávnených osôb
  • Služby externej „zodpovednej osoby“
Nový Zákon č.18/2018 vychádza z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR). Účinnosť Zákona je určená ku 25.5.2018, kedy je potrebné mať kompletnú dokumentáciu aktualizovanú, preto si nenechávajte zosúladenie procesov vo Vašej spoločnosti na poslednú chvíľu.

Kontaktná osoba pre vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie:

Mgr. Vladimír Sandtner
+421 911 361 002
ekoposs+

Adresa

ekoposs+, s.r.o.
Sadová 3/A,
905 01 Senica