Zakladanie spoločnosti

Služby

Zakladanie živností

 • Konzultácia pri založení živností
 • Možnosti čerpania dotácií zo štátneho rozpočtu
 • Návrh na zápis do ŽR

Zakladanie obchodných spoločností

 • Vypracovanie zakladacej dokumentácie
 • Zakladateľské dokumenty
 • Vyhlásenia správcov
 • Čestné vyhlásenia povinných osôb
 • Podpisové vzory
 • Plná moc pre živnostenský úrad
 • Kompletná dokumentácia pre živnostenský úrad
 • Plná moc pre obchodný register
 • Návrh na zápis do obchodného registra
 • Vybavenie živnostenského oprávnenia
 • Zápis spoločnosti do OR
 • Zabezpečenie registrácie u Správcu dane

Zmeny v obchodných spoločnostiach

 • Konzultácie
 • Prevody obchodných podielov
 • Ostatné zmeny – zmeny sídla spoločnosti, rozšírenie predmetov činnosti, odvolanie a menovanie štatutárov /konateľov, prokuristov..../, zmeny adries, názvov spoločností a podobne
 • Návrh na zápis zmien do Obchodného registra

Zmeny v živnostiach

 • Konzultácie
 • Návrh na zápis zmien do Živnostenského registra
 • Ostatné zmeny (zmena adresy, sídla ...)
ekoposs+

Adresa

ekoposs+, s.r.o.
Sadová 3/A,
905 01 Senica