Register partnerov verejného sektora

Služby

Zabezpečíme pre Vás zápis konečného užívateľa výhod podľa Zákona 52/2018 Z.z ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  • Obchodujete s verejným sektorom?
  • Čerpáte dotácie, resp. finančné prostriedky z verejného sektora?
  • Kupujete majetok, či práva (napr. užívacie titulom nájmu) od mesta, obce, štátu? A to všetko s hodnotou nad 100 000 Eur?

Ak áno, tak je potrebné aby ste sa, resp. Vašu firmu zapísali do registra partnerov verejného sektora.

Zápis v RPVS nenahrádza povinnosť zápisu podnikateľa v Zozname hospodárskych subjektov (ZHS) – získanie statusu kvalifikovaného dodávateľa. Ak máte záujem aj o zápis do ZHS, zabezpečíme pre Vás aj ten.
ekoposs+

Adresa

ekoposs+, s.r.o.
Sadová 3/A,
905 01 Senica