Transferová dokumentácia

Služby

Ponúkame spracovanie transferovej dokumentácie pre domáce aj zahraničné transakcie v zmysle § 18 Zákona 595/2003 o dani z príjmu.


  • Príprava  dokumentácie k transferovým cenám 
  • Posúdenie rizika transferového oceňovania 
  • Návrh stratégie transferového oceňovania a daňové plánovanie 
  • Spracovanie žiadosti o záväzné posúdenie transferových cien správcom dane 
  • Zastupovanie pri komunikácií so správcom dane
ekoposs+

Adresa

ekoposs+, s.r.o.
Sadová 3/A,
905 01 Senica