Reštrukturalizácia

Služby

Zabezpečíme pre Vás všetky služby v rámci procesu konkurzu a reštrukturalizácie Vašej spoločnosti, alebo v prípade ak sa do konkurzu alebo reštrukturalizácie dostal Váš odberateľ, prípadne dodávateľ.

Ponúkame svoje služby predovšetkým a nie len v oblasti:

 • Príprava spoločnosti do reštrukturalizácie- analýza
 • Príprava správcovského posudku
 • Spracovanie a podanie reštrukturalizačného posudku
 • Komunikácia s obchodnými partnermi spoločnosti na zmiernenie rizika po podaní žiadosti
 • Riadenie dodávateľských protiopatrení v jurisdikciách mimo súdnej ochrany
 • Spracovanie podkladov k reštrukturalizačnému plánu
 • Vypracovanie reštrukturalizačného plánu
 • Vytvorenie veriteľských skupín pre potreby prípravy veriteľského plánu
 • Rokovania s veriteľmi 
 • Príprava formálnych zmlúv
 • Procesné, technické, administratívne zabezpečenie procesu reštrukturalizácie. Vypracovanie žiadosti na potvrdenie plánu súdom.
ekoposs+

Adresa

ekoposs+, s.r.o.
Sadová 3/A,
905 01 Senica